CMK HİZMET VE TESLİM FORMLARI
Tarih: 10.05.2011 | Okunma Sayısı: 29995
 

CMK UYGULAMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI

Konu : CMK Form Teslim Listesi Hakkında

Sayın Meslektaşlarımız;

                Trabzon barosu Kaleminde CMK formlarınızı teslim ettiğimizde imzalanan formlar ekli örnek doldurularak üst yazı şeklinde baromuza teslim edilecektir. İşlemlerin hızlanması, zaman kaybının önlenmesi amacıyla mevcut uygulama değiştirilmiştir.
                   Üst yazı şekilde CMK form listesinin bir sureti “teslim alındığına dair” tarafınıza verilmek üzere iki suret olarak hazırlanması rica olunur.
İyi çalışmalar.                                                               
 CMK UYGULAMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI

DUYURU

Konu : CMK hizmet formu doldurulması hakkında

A.     CMK form teslim tutanağının eksiksiz doldurulması gerekmektedir.

1.      Teslimi yapılan evraklarınıza ilişkin karakol ifade tutanağı, savcılık ifade tutanağı veya Sulh ceza Mah. tutaklarından hangisi içermekte ise iş bu evrakın aslı veya “aslı gibidir” onaylı suretini kurulumuza teslimi savcılık tarafından iade edilmemesi  açıcından zorunludur. 

2.      Soruşturma aşamasında özellikle hazırlık numaralarının yazılması zorunludur. Karakol ifadesi suç numaraları sisteme girilemediği gibi savcılık birimlerince de kabul edilmemektedir.

3.      Şüpheli / mağdur / sanığın T.C Kimlik numarası yabancılar için pasaport No yazılması zorunludur. Aksi durumda kullanılan bilgisayar programına girişi yapılamamaktadır.

4.      Sigortalı çalışanlar Avukatlar için gerekmektedir. Her teslim edilen CMK forumda bir adet bulunması zorunludur. Aksi durumda Mal Müdürlüğünce evrakların iadesi yapılmakta ve ödemeleri yapılamamaktadır.

B.   1.    5217 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu 21 Mayıs 2007 tarihli CMK Kanunu Gereğince     Müdafi ve vekillerin Görevlendirmeleri ile yapılacak ödemelerin usul ve esaslarına ilişkin yönetmeliğin görevin sona ermesi ile ilgili 7/b maddesi gereği “Kovuşturma  evresinde; yargılamanın yapıldığı il veya ilçe dışında yargılamayı gerektirir görevsizlik   veya yetkisizlik kararı, esasa ilişkin hükmün kesinleşmesi yada davanın nakline karar verilmesi hallerinde sona erer denilmektedir. Dolayısıyla CMK listesinde kayıtlı olan ve müdafilik görevi tevdi edilen meslektaşlarımızın kovuşturma aşamasında ise soruşturma evresine kadar  veya soruşturma evresinde ise esasa ilişkin hükmün kesinleşinceye kadar müdafilik görevi sürdürmesi zorunludur.
            Göstermiş olduğunuz hassasiyetten dolayı teşekkür ederiz.
           Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                       . 
 

ETKİNLİK TAKVİMİ

16.07.2024
AV. DUYGU KELEŞ AYDIN
BARO BAŞKANI

© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.