STAJ DERS PROGRAMI
Tarih: 28.12.2022| Okunma Sayısı: 3419

HAFTA TARİH SAAT DERS KONUSU EĞİTMEN
  21 Aralık 2022 Çarşamba 14:00 STAJ DÖNEMİ AÇILIŞ TOPLANTISI  
1.
23 Aralık 2022 Cuma
14:00 Avukatlık Meslek Kuralları, Mesleki Duruş ve Meslektaşlarla İlişkiler, Giyim, Yazılı ve Sözlü İfade, kişisel ve Mesleki Gelişim, Avukatlar-Hakim-Savcı ve Kalem Çalışanları ile ilişkilerin düzenlenmesi Av.Ali SÜRMEN
16:00 UYAP-E-İMZA-Avukatlık Mesleğinde Bilgisayar ve internet teknolojilerinin kullanımı Av.Hakan ORHAN
2.
30 Aralık 2022 Cuma
14:00 Avukatlık Mesleği ve Savunma Hakkı, Tarihçesi, Tanımı, Nitelikleri, 1-Kamu Hizmeti Niteliği, 2-Serbest Meslek Niteliği, 3-Bağımsızlık Niteliği,4- Tekelci Niteliği ve Yasal Düzenlemeler Av.Veysel MALKOÇ
16:00 Adli Yardım Bürosu Uygulamaları - Adli Yardım Bürosunda yapılacak staj ile ilgili açıklamalar Av.Serpil AKÇAY
3.
6 Ocak 2023 Cuma
14:00 Avukatın Hakları, Avukatın Tekel Hakkı, İşi Reddetme, Dosya İnceleme, Örnek Alma, Örnek Çıkarma,İşi Stajyer ve Sekreterle Takip, Duruşmayı Terk, Tanıklıktan Çekilme Av.Mustafa Çağrı YAYLA
16:00 CMK Uygulamaları, İstinaf, Temyiz Av.Uğur SALİHOĞLU
4.
13 Ocak 2023 Cuma
14:00 Avukatın Hakları, Tebligat Yapma, İşi Bırakma, Çekilme, Tevkil, Başka Vekile Olur Verme/Vermeme, Adli Yardım Görevi - Baro, Baro Organları Görev ve Faaliyet Alanları, Meslek Örgütleri- TBB/Baro- Baroya Karşı Haklar, Genel Kurula Katılma, Seçme, Seçilme, Av.Y aşar RAMAZANOĞLU
16:00 Çocuk Adalet Sistemi İçerisinde Çocuk Müdafi/Vekilinin Görevleri Av. Berrak Pınar Alioğlu
5.
20 Ocak 2023 Cuma
14:00 Avukatın Hukuki Sorumluluğu-Avukatın Sözleşmeye Aykırı Davranışı, İş Sahibinin Zarara Uğraması, Zararla Avukatın Sözleşmeye Aykırı Davranışı Arasındaki Nedensellik Bağı, Avukatın Kusuru, Tazmin Borcunun Hesaplanması Avukatın Ücret Alacağının Tazmin Borcundan İndirilmesi, Avukat veya Avukat Ortaklığı Yönünden Sorumluluk, Avukatın Sözleşme Öncesi ve Sonrası Sorumluluğu, Avukat Birden Fazla Olması Halinde Sorumluluk, Hukuki Sorumluluk Sigortası-Zamanaşımı Av.Veysel MALKOÇ
16:00

Avukatların tapu kayıtlarını inceleme hakkı, Tapu Uygulamaları, Tapu Sicilindeki önemli belgeler, Tapu Tescil Davaları öncesi Tapu Sicilinde inceleme

Tapu K.Bölge Md. Yard. Süleyman GÜVEN - Av.Hakan ORHAN
6.
27 Ocak 2023 Cuma
14:00 Sözleşme Yapma, Avukatlık Ücreti ve Ücret Talep Etme Hakkı, Avukatlık Sözleşmesi’nin Tanımı, Nitelikleri, Vekâlet Sözleşmesi ile Farklılıkları, Hazırlanması, Müzakeresi, İçeriğinin Oluşturulması ve İmzalanması Avukatlık Sözleşmesi’nin Sona Ermesi Av.Tayfun TUNA
16:00 Ücretin Belirlenmesinde Genel İlkeler, Ücret Sözleşmesi ve Koşulları, Çekilme Halinde Ücret,Azil Halinde Ücret,Sözleşmenin Sona Ermesi,Avukatın Peşin Ücreti ve Avans Almadan İşe Başlamaması, Başka Bir Avukatla Birlikte İşin Takibinde Ücret, Hapis Hakkı, Rüçhan Hakkı, Sulh, Feragat, Kabul Halinde Ücret, Bazı Dava Türlerine Göre Ücret, Maktu/Nispi-Kötü Niyetli ve Haksız Dava Açılmasında Ücret, Av.Tayfun TUNA
SEMİNER 28 Ocak 2023 Cumartesi 10:30 İCRA HUKUKU SEMİNERİ Av.Talih Uyar
7.
3 Şubat 2023 Cuma
14:00 Avukatın Ceza Sorumluluğu ve Yargılama Yöntemi, Avukatın Suç Sayılan Eylemleri, Avukatın Özel Soruşturma Usulü, Avukat Hakkında Soruşturma ve Kovuşturma Yöntemleri, Avukatın, Büro Ev ve Üstü ile Aracının Aranması Usul ve Esasları, Av.Ali UZUNŞİMŞEK
16:00 Disiplin Yargılanmasına Konu Eylem ve Davranışlar, Disiplin Yargılamasının Usul ve Esasları, Disiplin Kovuşturması, Disiplin Kurulu, Disiplin Kovuşturması Yöntemi,Disiplin Cezaları, Disiplin Cezalarına İtiraz Usul ve Esasları, Av.Ali UZUNŞİMŞEK
8. 10 Şubat 2023 Cuma 14:00 A'dan Z'ye dilekçe nasıl yazılır? Bir dilekçenin Anatomisi Av.Ufuk TEKİN-İstanbul Barosu
9.
17 Şubat 2023 Cuma
14:00 Avukatın Yükümlülükleri, Özen Yükümlülüğü, Anlamı, Sır Saklama, İşi Ret, Zıt Çıkar Nedeni ile İşi Almama, işi sonuna kadar takip etme yükümlülüğü, Avukatın Yükümlülükleri, Reklam Yasağı, Mesleğe Yakışır Kılık Kıyafet ile Görev Yapma, Düşüncelerini Olgun ve Objektif Biçimde Açıklama Yükümlülüğü Av.Mustafa Çağrı YAYLA
16:00 Engelli Hakları Av.Aslıhan BEZİRGANOĞLU TEMREN
10. 24 Şubat 2023 Cuma 14:00 Avukatın Maliye ve SGK’ya Karşı Yükümlülükleri, Çalışmaya Başladığını ve İş Yeri Açtığını Bildirme, Serbest Kazanç Defteri Tutma, E-SMM Kesme, KDV Beyannamesi Verme, Vergi Yatırma, Geçici Vergi Av.Oğuzhan ASLAN- İzmir Barosu
11.
3 Mart 2023 Cuma
14:00 Tebligat Hukuku Av.Hakan ORHAN
16:00 Sosyal Güvenlik Hukuku Uygulamaları
Av. Merve YOLCU AY
12.
10 Mart 2023 Cuma
14:00 İdare Hukuku-İptal Davaları Av.Ozan KARAGÖZ
16:00 İdare Hukuku-Tam Yargı Davaları Av.Kubilay AY
13.
17 Mart 2023 Cuma
14:00 HMK 1 Av.Nedim Şenol ÇELİK
16:00 HMK 2 Av.Nedim Şenol ÇELİK
14.
24 Mart 2023 Cuma
13:00 İcra Takipleri-İcra İşlemleri Av.Sabri Murat ÇAVGA
15:00

Kamulaştırma Davaları

Av. Kubilay AY
15.
31 Mart 2023 Cuma
13:00

Noterlik Uygulamaları

Noter Sevcan ŞEN GÜNAY

15:00 Vergi Hukuku Davaları Av.Deniz ATAÇ
16.
7 Nisan 2023 Cuma
13:00 İcra Hukuku-Şikayet, İstihkak, İcra Ceza Suçları, İcra Hukuk Davaları
Av.Bilal KIZILBAĞ
15:00 Muvazaa -Tapu İptal ve Tescil Davaları-Örnek Dosya İnceleme Av.Arif ONUR KORKMAZ
17.
14 Nisan 2023 Cuma
13:00
Ceza hukukunda kasti ve taksirli Suçlar
Av.Ali AKKAYA
18.
19 Nisan 2023 Çarşamba
13:00 Aile Hukuku- Boşanma- Nafaka- Velayet-6284 sayılı yasa Av.Işıl DEMİR GÜNER
15:00 Mülteci Hukuku Uygulamaları Av.Alper UZUNER
19   28 Nisan 2023 Cuma 14:00   İş Hukukunda Bilirkişi Raporlarının çözümlenmesi  Av.Hasan ERDEM-İstanbul BAROSU
20.
5 Mayıs 2023 Cuma
14:00 Ölüm Ve Bedensel Zararlarda Tazminat Hesaplamaları Av.Burak BURMA
15:00 İşçilik Alacakları Davaları Av.Ayça KASAP
    17:00 İşe İade Davaları Av.Erdinç ŞENGÜL
     
21.
12 Mayıs 2023 Cuma
14:00 Aile Hukuku Mal Rejimleri Av.Hande Burma
16:00 Trafik Kazalarından Kaynaklanan Tazminat Davaları Av.Hüseyin Emre TÜTÜNCÜ
22.
17 Mayıs 2023 Çarşamba
14:00 Ticaret Hukuku 1 Av.Ramazan Murat KUDU
16:00 Ticaret Hukuku 2 Av.Ramazan Murat KUDU
23.
26 Mayıs 2023 Cuma
14:00 Dava Şartı Arabuluculuk ve Arabuluculukta Taraf Vekilliği Arb.Av.Ebru BALTA ÇAVDAR
16:00 Tüketici Hukuku Uygulamaları Av.Gülnaz KATİPOĞLU AKTAŞ
24.
2 Haziran 2023 Cuma
14:00 CMK Avukatlığı ve CMK Atama sistemi Av.Ramazan Murat KUDU-Av.Selahattin ONAY
16:00 El Atmanın Önlenmesi ve Ecri Misil Davaları-Örnek dosya İnceleme Av.Emrah ASLAN
25.
9 Haziran 2023 Cuma
14:00 Spor Hukuku Uygulamaları Av. Celal ÇOBANOĞLU
16:00 Kira Hukuku Davaları Av. Mustafa Çağrı YAYLA
26.
16 Haziran 2023 Cuma
14:00
Miras Hukuku Uygulamaları
Av. Ahmet KESKİN- İstabul Barosu
27.
23 Haziran 2023 Cuma
14:00 Menfi Tespit-İstirdat Davaları-Örnek Dosya inceleme Av. Emrah ASLAN
16:00 Hizmet Tespiti Davaları / Örnek Dosya inceleme Av. Aydın YAPICI

ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Mayıs 2024><<
Mayıs 2024
 PSÇPCCP
18293012345
196789101112
2013141516171819
2120212223242526
22272829303112
233456789

24.05.2024
AV. DUYGU KELEŞ AYDIN
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.