CMK MAKBUZ ÖRNEKLERİ 2012
01.01.2012'DEN İTİBAREN GEÇERLİ OLAN 2012 YILI CMK ÜCRET TARİFESİ
HAZIRLIK AŞAMASI   SULH CEZA MAHKEMESİ  
a ) Tarife  172,00 a ) Tarife  267,00
b) Ücret (a/1.18) 145,76 b) Ücret (a/1.18) 226,27
c) KDV %18 ( bx%18 ) 26,24 c) KDV %18 ( bx%18 ) 40,73
d) Stopaj %20 ( bx%20 ) 29,15 d) Stopaj %20 ( bx%20 ) 45,25
ÖDENEN (b+c-d) 142,85 ÖDENEN (b+c-d) 221,75
ASLİYE CEZA - ÇOCUK MAHKEMELERİ AĞIR CEZA MAHKEMESİ  
a ) Tarife  294,00 a ) Tarife  533,00
b) Ücret (a/1.18) 249,15 b) Ücret (a/1.18) 451,69
c) KDV %18 ( bx%18 ) 44,85 c) KDV %18 ( bx%18 ) 81,31
d) Stopaj %20 ( bx%20 ) 49,83 d) Stopaj %20 ( bx%20 ) 90,34
ÖDENEN (b+c-d) 244,17 ÖDENEN (b+c-d) 442,66
NOT: Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için;suçun vasfına göre Sulh, Asliye, Ağır Ceza mahkemeleri için tarifede yazılı ücretler ödenir./ Talimatlar tarifenin yarısıdır. 


 
CMK Makbuz Örnekleri 2010

01.01.2010-31.12.2010 TARIHI ARASI CMK ÜCRET TARIFESI
  HAZIRLIK SULH CEZA MAHKEMESI ASLIYE CEZA MAHKEMESI AGIR CEZA MAHKEMESI
Brüt ücret 126,27  195,76  215,25 391,53
Katma deger vergisi (%18) 22,73  35,24   38,75 70,47
Toplam tutar 149,00  231,00  254 462
Gelir vergisi stopaji(%20) 25,25  39.15 43,05 78,31
Ödenecek Net Tutar 123,75  191.85 210,95 383,69
TALIMAT IFADELERI  ÜCRET    TARIFESI
  HAZIRLIK SULH CEZA MAHKEMESI ASLIYE CEZA MAHKEMESI AGIR CEZA MAHKEMESI
Brüt ücret  63,14 97,88 107,63 195,76
Katma deger vergisi (%18)  11,36 17,62 19,37 35,24
Toplam tutar  74,50 115,5 127 231
Gelir vergisi stopaji(%20)  12,63 19,58 21,53 39,95
Ödenecek Net Tutar  61,87 95,92 105,47 191,85
YENI YÖNETMELIK GEREGINCE TALIMAT IFADELERI IÇIN ÜCRET TARIFESINDE BELIRTILEN
ÜCRETIN YARISI TUTARINDA ÖDEME YAPILACAKTIR!..

                                                                      CMK Makbuz Örnekleri 2008
 

01.01.2008’DEN İTİBAREN GEÇERLİ OLAN 2008 YILI CMK ÜCRET TARİFESİ

1-GRUP HAZIRLIK AŞAMASI   

 

a) Tarife

135,00.-YTL

b) Ücret (a÷1,18)

114,41.-YTL   

c) KDV %18 bx%18)

20,59.-YTL

d) Stopaj % 20 (bx%20)

22,88.-YTL 

ÖDENEN (e+c)

112,12.-YTL

1.GRUP SULH CEZA MAH

a) Tarife

210,00.-YTL

b) Ücret (a÷1,18)

177,97.-YTL

c) KDV %18 bx%18)

32,03.-YTL

d) Stopaj % 20 (bx%20)

35,59.-YTL

ÖDENEN (e+c)

174,41.-YTL

ASLİYE CEZA - ÇOCUK MAHKEMELERİ

a) Tarife

230,00.-YTL

 b) Ücret (a÷1,18)  

194,92.-YTL

c) KDV %18 bx%18)

 35,09.-YTL

d) Stopaj % 20 (bx%20)

 38,98.-YTL

 ÖDENEN (e+c) 

191,03.-YTL

AĞIR CEZA MAHKEMESİ

a) Tarife

420.00.-YTL

b) Ücret (a÷1,18)

355.93.-YTL   

c) KDV %18 bx%18)

64.07.-YTL

d) Stopaj % 20 (bx%20)

71.19.-YTL 

ÖDENEN (e+c)

348.81.-YTL

Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için;
suçun vasfına göre Sulh, Asliye, Ağır Ceza Mahkemeleri

için tarifede yazılı ücretler ödenir.