CMK Makbuz Örnekleri 2016
01.01.2016'DEN İTİBAREN GEÇERLİ OLAN 2016 YILI CMK ÜCRET TARİFESİ
HAZIRLIK AŞAMASI SULH CEZA MAHKEMESİ
a ) Tarife  214,00 a ) Tarife  331,00
b) Ücret (a÷1.18) 181,36 b) Ücret (a÷1.18) 280,51
c) KDV %18 ( bx%18 ) 32,64 c) KDV %18 ( bx%18 ) 50,49
d) Stopaj %20 ( bx%20 ) 36,27 d) Stopaj %20 ( bx%20 ) 56,10
ÖDENEN (b+c-d) 177,73 ÖDENEN (b+c-d) 274,90
ASLİYE CEZA - ÇOCUK MAHKEMELERİ AĞIR  CEZA MAHKEMESİ
a ) Tarife  364,00 a ) Tarife  656,00
b) Ücret (a÷1.18) 308,47 b) Ücret (a÷1.18) 555,93
c) KDV %18 ( bx%18 ) 55,53 c) KDV %18 ( bx%18 ) 100,07
d) Stopaj %20 ( bx%20 ) 61,69 d) Stopaj %20 ( bx%20 ) 111,19
ÖDENEN (b+c-d) 302,31 ÖDENEN (b+c-d) 544,81
NOT: Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar  için;suçun vasfına göre Sulh, Asliye, Ağır Ceza mahkemeleri  için tarifede yazılı ücretler ödenir./ Talimatlar tarifenin yarısıdır.