TÜBAKKOM 15. DÖNEM 2. GENEL ÜYE TOPLANTISI

Kadın Hakları Komisyonu Başkanımız Av. Büşra Birinci ve Komisyon Yazmanımız Av. Sinem Aytekin, TÜBAKKOM 15. Dönem 2. Genel Üye Toplantısına katılarak çocuk tesliminde kadınların yaşadığı problemlere ilişkin sunum gerçekleştirdiler.