KENT, ÇEVRE KOMİSYONU
Av. Ümit DURSUN
Başkan
     
Av. Büşra GÜNER
Başkan Yardımcısı
 
Av. Hilal BALCI
Yazman

 

 ÜYELER:
Av. Burcu Nur Güler
Av. Sefa Uslu
Av. Neslihan Çıtlak
Av. Burak Şahin
Av. Murat Yılmaz
Av. Arb. Hülya Paşaoğlu
Av Olgu AŞKAR
Av. Arb. Halise haciömeroğlu
Av. Kamercan Telatar
Av. Adnan BEŞİR
Av. Hurşut Harun Voyvotoğlu