CMK MAKBUZ ÖRNEKLERİ 2020
01.01.2020'DEN İTİBAREN GEÇERLİ OLAN 2020 YILI CMK ÜCRET TARİFESİ
HAZIRLIK AŞAMASI   SERİ YARGILAMA USULÜ  
a ) Tarife  416,00 a ) Tarife  298,00
b) Ücret (a÷1.18) 352,54 b) Ücret (a÷1.18) 252,54
c) KDV %18 ( bx%18 ) 63,46 c) KDV %18 ( bx%18 ) 45,46
d) Stopaj %20 ( bx%20 ) 70,51 d) Stopaj %20 ( bx%20 ) 50,51
ÖDENEN (b+c-d) 345,49 ÖDENEN (b+c-d) 247,49
ASLİYE CEZA - ÇOCUK MAHKEMELERİ AĞIR  CEZA MAHKEMESİ  
a ) Tarife  713,00 a ) Tarife  1280,00
b) Ücret (a÷1.18) 604,24 b) Ücret (a÷1.18) 1084,75
c) KDV %18 ( bx%18 ) 108,76 c) KDV %18 ( bx%18 ) 195,25
d) Stopaj %20 ( bx%20 ) 120,85 d) Stopaj %20 ( bx%20 ) 216,95
ÖDENEN (b+c-d) 592,15 ÖDENEN (b+c-d) 1063,05
NOT:./ Talimatlar tarifenin yarısıdır.