GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRIDIR

 Tarih :   05.09.2018

  Sayı   :  TBB 18 / 380

 

GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRIDIR

           

            Trabzon Barosu Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı 1136 sayılı Avukatlık Yasasının 82. Maddesi gereğince; Trabzon Barosu Yönetim Kurulunun 31.08.2018 tarih ve 69/7 sayılı kararı uyarınca; 06.10.2018 cumartesi günü saat.10:00’da gündemdeki maddeleri görüşmek üzere ve 07.10.2018 Pazar günü saat:09:00 – 17:00 saatleri arasında Baro Başkanı ve Baro Organlarını (Baro Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerini, Baro Disiplin Kurulu asil ve yedek üyelerini, Baro Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerini ve Türkiye Barolar Birliği asil ve yedek delegelerinin seçimi) seçmek üzere Trabzon Kanuni Anadolu Lisesi Konferans Salonunda yapılacaktır.

                06 Ekim 2018 tarihinde çoğunluk sağlanamadığı takdirde Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı 13 – 14 Ekim 2018 tarihlerinde Trabzon Kanuni Anadolu Lisesi Konferans Salonunda aynı saatlerde çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

                Olağan Genel Kurul Toplantısında GÖRÜŞMELER ve SEÇİMLER Avukatlık Yasasının Değişik EK-3. Maddesi ve Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinin 52/1. Maddesine göre iki gün olarak gerçekleştirilecektir. 

                Toplantı gündemi aşağıda belirtilmiştir.

                Genel Kurul Toplantısı İlçe Seçim Kurulunun denetiminde gerçekleştirilecektir.

                Genel Kurul Toplantısına, mazeretsiz olarak katılmayanlar ve oy kullanmayanlar 1136 sayılı yasanın değişik 86. Maddesi hükümlerine göre İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından cezaları tayin edilecektir.

                Avukatlık Yasasının 84. Maddesi gereğince bilgilerinize sunulur.

                Saygılarımla,                                          

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                   Avukat Sibel SUİÇMEZ

                                                                                                                                                   Trabzon Barosu Başkanı

 

               

GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ :

                1 – Yoklama ve Açılış

                2 – Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi

                3 – Saygı Duruşu

                4 – Geçen Dönem Baromuza Katılan Avukatların Genel Kurula Tanıtılması ve Ayrılanların Duyurulması

                5 – Çalışma Raporu, Hesap Raporu, Denetleme Kurulu Raporlarının Okunması ve Görüşülmesi

                6 – Yönetim Kurulunun İbra Edilmesi

                7 – Gelecek Yılın Bütçesinin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması

                8 – Avukatlık Yasasının 65. ve 81. Maddeleri Gereğince Baromuza Kayıt Olacakların Giriş Kesenekleri, Baromuz

      Avukatlarının Yıllık Kesenekleri ve Avukatlık Ortaklıklarının Giriş ve Yıllık Keseneklerinin Belirlenmesi

9 – Bazı Komisyonların Merkeze dönüştürülmesine ilişkin görüşmeler

10 – Meslek Sorunlarının Görüşülmesi

11- Dilek ve Temenniler

12- Baro Başkanı, Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri, Disiplin Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri, Denetleme Kurulu 

      Asil ve Yedek Üyeleri, TBB Asil ve Yedek Delegelerinin Seçimi

13- Kapanış

 

  • Avukatlık Kanunun 84. Maddesi uyarınca genel kurul çağrısı ve gündemi baromuz çevresinde ve adalet dairelerinde, 05.09.2018 tarihinde, toplantı tarihine kadar asılı kalmak üzere duyurulacak olup, BU DUYURU TEBLİGAT HÜKMÜNDE olacaktır.