CMK Makbuz Örnekleri 2017
01.01.2017'DEN İTİBAREN GEÇERLİ OLAN 2017 YILI CMK ÜCRET TARİFESİ
HAZIRLIK AŞAMASI
SULH CEZA MAHKEMESİ
a ) Tarife  260,00 a ) Tarife  405,00
b) Ücret (a÷1.18) 220,34 b) Ücret (a÷1.18) 343,22
c) KDV %18 ( bx%18 ) 39,66 c) KDV %18 ( bx%18 ) 61,78
d) Stopaj %20 ( bx%20 ) 44,07 d) Stopaj %20 ( bx%20 ) 68,64
ÖDENEN (b+c-d) 215,93 ÖDENEN (b+c-d) 336,36
ASLİYE CEZA - ÇOCUK MAHKEMELERİ AĞIR CEZA MAHKEMESİ
a ) Tarife  445,00 a ) Tarife  800,00
b) Ücret (a÷1.18) 377,12 b) Ücret (a÷1.18) 677,97
c) KDV %18 ( bx%18 ) 67,88 c) KDV %18 ( bx%18 ) 122,03
d) Stopaj %20 ( bx%20 ) 75,42 d) Stopaj %20 ( bx%20 ) 135,59
ÖDENEN (b+c-d) 369,58 ÖDENEN (b+c-d) 664,41
NOT: Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için;suçun vasfına göre Sulh, Asliye, Ağır Ceza mahkemeleri için tarifede yazılı ücretler ödenir./ Talimatlar tarifenin yarısıdır.